Sólo CBD Autoloreciente ให้สารซีบีดีสูงได้ถึง 21% และ THC ไม่เกิน 1% เนื่องจาก THC มีปริมาณต่ำ สายพันธุ์นี้ ไม่ทำให้เมา และเหมาะสำหรับนำไปใช้ในทางการแพทย์

 

Sólo CBD Autoloreciente เป็นกัญชงออโต้ พุ่มไม่ใหญ่มาก ใช้เวลาปลูกน้อย ได้ผลผลิตเร็ว ปลูกได้ทั้งปี ใช้เวลาปลูกราวๆ 3 เดือน