กัญชงสายพันธุ์ Eletta Campana เป็นกัญชงโฟโต้ ถ้าปลูกกลางแจ้งจะเริ่มออกดอกในฤดูที่กลางวันเริ่มสั้นลง สำหรับประเทศไทยควรเริ่มปลูกราวๆเดือน พ.ค. กัญชงจะเริ่มออกดอกราวๆ กันยา และเก็บเกี่ยวได้ราวๆ พ.ย. หรือ ธ.ค.

 

ต้นใหญ่ ให้ผลผลิตสูง และมีสาร CBD ราวๆ 15% แต่ถ้าดูแลรักษาดีสามารถผลิตสารซีบีดีได้สูงถึง 25% ปลูกกลางแจ้งได้ มีความทนทานต่อโรคพืชและแมลง ปลูกได้ในเกือบทุกพื้นที่ทั่วโลก เหมาะสำหรับมือใหม่

 

เมื่อโตเต็มที่ ลำต้นจะสูงราวๆ 3-4 เมตร ระยะเวลาออกดอก 9-10 อาทิตย์ และให้ดอกแห้งต่อต้นได้ถึง 3000 กรัม 

 

ถ้าปลูกใน Greenhouse หรือ ปลูกระบบปิด (indoor) สามารถใช้แสงบังคับให้ออกดอกได้

 

คุณสมบัติ

ชนิดของเมล็ดพันธุ์: ปลูกเพื่อนำดอกไปสกัดเอาสารซีบีดี 
CBD: 15% (ถ้าดูแลดีๆสามาร