ขอนำเข้าเมล็ดพันธุ์ต้องใช้เอกสารอะไรจากผู้จำหน่ายบ้าง?

อัปเดตเมื่อ 2 ก.ค. 2564

การขอนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชงเพื่อปลูก ถ้าเป็นการนำเข้าผ่าน อ.ย. ผู้ขอนำเข้าต้องใช้ใบรับรองจากผู้จำหน่าย 3 ใบรับรอง ได้แก่


1. ใบรับรองผลการทดสอบสารแคนนาบินอยด์จากดอกกัญชงของสายพันธุ์ที่ต้องการนำเข้า ภาษาอังกฤษเรียกว่า Certificate of Analysis (CoA) ใบนี้บอกว่ากัญชงสายพันธุ์นั้นๆมีสารแคนนาบินอยด์แต่ละตัวคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ เมื่อส่งเอกสารนี้ให้กับ อ.ย. เจ้าหน้าที่จะดูแค่สาร THC เป็นหลัก ถ้าสาร THC ไม่เกิน 1% ก็ถือว่าเข้าข่ายให้นำเข้าได้ตามกฏหมายไทย


2. ใบรับรองว่าเมล็ดกัญชงที่จะนำเข้ามาไม่ได้มาจากกัญชงที่ผ่านการตัดต่อทางพันธุกรรม หรือเรียกว่า Non-GMO certificate หรือบางบริษัทจะให้มาเป็นใบประกาศแทน (์Non-GMO declaration)

3. ใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary certificate) ที่รับรองว่าเมล็ดพันธุ์ที่นำเข้าไป ไม่มีโรคพืช หรือแมลงศัตรูพืชจากต่างประเทศติดเข้าไปด้วย ถ้าไม่มีใบนี้แนบไปพร้อมกับเมล็ดพันธุ์ เมล็ดที่นำเข้าไป จะผ่านด่านกักกันพืชที่ไทยไม่ได้ และอาจจะถูกตีกลับ หรือถูกทำลายทิ้ง


ใบรับรองสุขอนามัยพืชนี้ได้มาอย่างไร


ใบรับรองสุขอนามัยพืชนี้ต้องออกให้โดยหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับการส่งออกเมล็ดพันธุ์ของประเทศต้นทาง เช่น เมล็ดส่งจากประเทศเดนมาร์ก ใบรับรองสุขอนามัยพืชก็ต้องออกให้โดยทางการเดนมาร์ก การจะได้มาซึ่งใบรับรองสุขอนามัยพืชนั้น ไม่ใช่ยื่นเอกสารขอแล้วได้เลย เราต้องส่งตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ไปให้แลปของทางการตรวจ เพื่อดูว่ามีโรคพืช หรือแมลงอะไรติดไปด้วยไหม ซึ่งทางแลปจะตรวจอะไรบ้าง ก็ขึ้นกับว่าทางการไทยกำหนดว่าต้องให้ตรวจอะไรบ้าง


ในขั้นตอนการขออนุญาตนำเข้า ผู้ขอยังไม่ต้องยื่นใบรับรอง Non-GMO และ Phytosanitary certificate แต่ยื่นเพียงเอกสารที่ทางการไทยต้องการพร้อมกับใบแสดงสารสำคัญ (CoA) ของกัญชงสายพันธุ์ที่ต้องนำเข้าเท่านั้น เมื่อถึงเวลานำเข้าจริง จึงต้องแนบใบรับรองอีก 2 ตัวไปพร้อมกับเมล็ดพันธุ์ เมล็ดจึงจะได้รับอนุญาตให้ผ่านกักกันพืชที่เมืองไทยได้

ต้องการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชงสายพันธุ์ที่เหมาะกับสภาพอากาศในเมืองไทย ดูรายละเอียด ราคา และดาวน์โหลด CoA เพื่อยื่นขอนำเข้าได้ที่ www.growhemp.shop/seeds เมื่อได้รับอนุญาตนำเข้าแล้ว และต้องการนำเข้าจริง เราจะดำเนินการขอใบรับรอง Non-GMO และใบรับรองสุขอนามัยพืชให้ก่อนส่งเมล็ดพันธุ์ออกจากยุโรป

สำหรับบริษัทที่ต้องการนำเข้าเมล็ดพันธุ์จำนวนมาก

ติดต่อเพื่อสั่งซื้อสินค้า

อีเมล์: info@growhemp.shop

เฟซบุ๊คเพจ: www.facebook.com/GrowHempShop

ไลน์ไอดี: medibis

Whatapp: 004553618090