FENAUTO กัญชงออโต้จากสวิสเซอร์แลนด์ (ซีบีดี 10-14% ทีเอชซี 0.4-0.5%)

อัพเดตเมื่อ: พ.ค. 5


FENAUTO เป็นกัญชงออโต้ ปลูกง่าย ไม่ต้องดูแลมาก เหมาะสำหรับมือใหม่ ปลูกได้ทั้งกลางแจ้งและในกรีนเฮาส์ ออกดอกโดยไม่ขึ้นกับแสง ปลูกได้ทั้งปี เริ่มออกดอกหลังจากปลูกได้ 5 สัปดาห์ และเก็บผลิตได้หลังจากปลูกแค่ 8-9 สัปดาห์ กัญชงสายพันธุ์นี้ต้นสูงราวๆ 1 เมตร พุ่มกว้างราวๆ 70-80 เซ็นติเมตร แต่ขนาดพุ่มและความสูงของต้นขึ้นกับการดูแลรักษา สภาพดิน ฟ้า อากาศด้วย

คุณสมบัติ: 70% Indica 20% Sativa 10% Ruderalis เพศ: เมีย ระยะเวลาปลูกถึงเก็บเกี่ยว: 8-9 สัปดาห์ ผลผลิตดอกแห้งเมื่อปลูกกลางแจ้ง (outdoor) หรือในโรงเรือนเปิด (greenhouse): 150 กรัมต่อต้น ผลผลิตดอกแห้งเมื่อปลูกในโรงเรือนปิด (indoor): 20 - 30 กรัมต่อต้น ลักษณะต้น: ทรงพุ่มคล้ายๆต้นสน ต้นไม่ค่อยโต ลักษณะดอก: ดอกเล็กกระทัดรัด และมีเรซิ่นมาก กลิ่น: fruity, citrusy เปอร์เซ็นต์สารแคนนาบินอยด์ CBD total: 10 – 14% THC total: 0.4 – 0.5% ใบรับรอง: ดาวน์โหลด

การดูแลรักษา ปริมาณปุ๋ยที่ควรให้: ต่ำ EC (ความเค็มของดิน): 1.2 - 1.5 ค่า pH ของดิน: 5.8 - 6.5

หมายเหตุ

1. เปอร์เซ็นต์ของสารซีบีดีที่ได้ขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง เช่น สภาพแวดล้อม และวิธีการปลูก รวมทั้งการให้น้ำ และปุ๋ย 2. ปริมาณสารทีเอชซีที่ได้ขึ้นกับเทคนิคการปลูกและระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว ปริมาณสารทีเอชซีจะเพิ่มขึ้นตามอายุของพืช

พื้นที่ 1 ไร่ ใช้เมล็ดพันธุ์กี่เมล็ด

สำหรับกัญชงสายพันธุ์นี้ เราแนะนำให้ปลูกเป็นแถว แต่ละแถวห่างกัน 1.2 เมตร และแต่ละต้นให้ปลูกห่างกัน 1 เมตร วัดจากโคนต้น ซึ่งระยะห่างขนาดนี้มากพอให้กัญชงได้มีพื้นที่สำหรับแตกพุ่ม


พื้นที่ 1 ไร่ ต้องใช้เมล็ดพันธุ์ประมาณ 1300 เมล็ด ถ้าต้องการซื้อเมล็ดพันธุ์จากทางร้าน เราแนะนำให้ซื้อเผื่อประมาณ 100 เมล็ดต่อไร่

ซื้อเมล็ดพันธุ์ได้ที่ไหน

สำหรับผู้ที่ต้องการปลูกกัญชง แต่ไม่ต้องการนำเข้าเมล็ดพันธุ์เอง สั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ได้ที่บริษัทมาลีเฮมพ์ จำกัด เลขที่ใบอนุญาตนำเข้า ปท 2/2564 (น) ติดต่อ ไลน์ไอดี 0818406762 หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0818406762

สำหรับบริษัทที่ต้องการนำเข้าเมล็ดพันธุ์จำนวนมาก เพื่อปลูก หรือจำหน่ายต่อ

ติดต่อเพื่อสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์

อีเมล์: info@growhemp.shop

เฟซบุ๊คเพจ: www.facebook.com/GrowHempShop

ไลน์ไอดี: medibis

Whatapp: 004553618090