CBD ไทยมีแนวโน้มที่จะแพงกว่า CBD นำเข้า

การผลิตสาร CBD ที่มีส่วนผสมของสาร THC ไม่เกิน 0.2% ทำได้ 2 วิธี วิธีแรกคือนำกัญชงที่มีสาร CBD สูงและ THC ไม่เกิน 0.2% มาสกัด สารที่ได้สามารถนำไปใช้เป็นสารตั้งต้นเพื่อทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้เลย โดยไม่ต้องนำสารที่ได้ไปผ่านกระบวนการแยกเอาสาร THC ออกก่อน วิธีที่สองคือนำกัญชง หรือกัญชา ที่มีสาร CBD สูง และ THC เกิน 0.2% ไปสกัด และนำสารสกัดที่ได้ไปผ่านกระบวนการแยกเอาสาร THC ออก

สารซีบีดีสกัดเย็นแบบไม่ผ่านกระบวนการแยกสาร

สำหรับประเทศไทย กฏหมายกำหนดว่ากัญชง คือพืชตระกูลกัญชาที่มีสาร THC ไม่เกิน 1% ซึ่งถ้าใครคิดจะปลูกกัญชงเพื่อนำไปสกัดเอาสาร CBD นั้นบอกเลยว่าไม่ง่ายค่ะ อย่างแรกคือต้องเลือกสายพันธุ์ที่มี CBD สูง ซึ่งโดยปกติแล้วถ้าสาร CBD สูง THC ก็จะสูงตามไปด้วย และสูงกว่า 0.2% แน่นอน ยิ่งถ้านำมาปลูกในประเทศไทยที่มีสภาพอากาศร้อนชื้น การทำให้สาร THC ต่ำกว่า 0.2% แทบเป็นไปไม่ได้เลย เพราะฉนั้นการนำกัญชงที่ปลูกในประเทศไทยมาสกัดเพื่อให้ได้สาร CBD ที่มีส่วนผสมของสาร THC ไม่เกิน 0.2% จะมีขั้นตอนยุ่งยากกว่าการสกัดแบบไม่ต้องแยกสารเหมือนในต่างประเทศ เมื่อต้องนำสารที่ได้ไปผ่านกระบวนการแยกสาร ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทั้งบุคคลากร และเครื่องมือที่ใช้ รวมทั้งต้องนำไปผ่านกระบวนการตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่าสาร THC ที่ปนมานั้นไม่เกิน 0.2% ซึ่งทุกอย่างต้องมีค่าใช้จ่าย เมื่อค่าใช้ในการผลิต CBD สูง ราคาก็ต้องสูงตามไปด้วย และคาดว่าจะสูงกว่าซีบีดีนำเข้าเสียอีก


ท่านไหนสนใจ CBD จากยุโรป ร้านเรามีจำหน่ายทั้งแบบที่เป็น Full spectrum CBD มีสาร THC ไม่เกิน 0.2% และ CBD isolate ที่ผ่านกระบวนการแยกเอาสาร THC ออกแล้ว สินค้าทุกชนิดผ่านการทดสอบทางห้องแลป และรับประกันว่ามีสารแคนนาบินอยด์ตามที่ระบุในใบรับรองผลทดสอบจริงๆติดต่อ

Line ID: medibis

email: info@growhemp.shop

Facebook: https://www.facebook.com/GrowHempShop