Sólo CBD Autoloreciente ออโต้ เพศเมีย (CBD 21% THC 0.5 - 0.6%)

อัปเดตเมื่อ 16 ต.ค. 2564


Sólo CBD Autoloreciente ให้สารซีบีดีสูงได้ถึง 21% และ THC ไม่เกิน 1% เนื่องจาก THC มีปริมาณต่ำ สายพันธุ์นี้ ไม่ทำให้เมา และเหมาะสำหรับนำไปใช้ในทางการแพทย์ Sólo CBD Autoloreciente เป็นกัญชงออโต้ ปลูกได้ทั้งปี ใช้เวลาปลูกประมาณ 10-11 อาทิตย์ก็ได้ผลผลิต ข้อมูลเกี่ยวกับสายพันธุ์ THC: 0.5-0.6% CBD: 21 %

ใบรับรอง: ดาวน์โหลด ดอกแห้งที่ได้ เมื่อปลูกในโรงเรือนปิด: 150 - 200 กรัมต่อตารางเมตร ผลผลิตที่ได้เมื่อปลูกกลางแจ้ง (outdoor) หรือในโรงเรือนเปิด (greenhouse): 30 - 80 กรัมต่อต้น ความสูงเมื่อปลูกในโรงเรือน: 50 - 100 เซนติเมตร ความสูงเมื่อปลูกนอกโรงเรือน: 60-100 เซนติเมตร ระยะเวลาปลูกจนถึงเวลาออกดอก: 4 - 5 สัปดาห์ ระยะเวลาออกดอก: 7-8 สัปดาห์ ชนิด: Sativa 20%, 70% Indica, 10% Ruderalis พื้นที่ 1 ไร่ ต้องใช้เมล็ดพันธุ์ประมาณ 1000-1600 เมล็ด เนื่องจากกัญชงสายพันธุ์นี้เป็นกัญชงออโต้ รัศมีพุ่มไม่ใหญ่มาก


ปล. สายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์เดียวกับ Solomatic CBD จาก Royal Queen Seeds แต่ชื่อในใบรับรองสารแคนนาบินอยด์เป็นภาษาเสปน เราจึงนำมาจำหน่ายในชื่อภาษาเสปน เพื่อไม่ให้มีปัญหาตอนนำเข้า


หมายเหตุ 1. เปอร์เซ็นต์ของสารซีบีดีที่ได้ขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง เช่น สภาพแวดล้อม และวิธีการปลูก รวมทั้งการให้น้ำ และปุ๋ย 2. ปริมาณสารทีเอชซีที่ได้ขึ้นกับเทคนิคการปลูกและระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว ปริมาณสารทีเอชซีจะเพิ่มขึ้นตามอายุของพืช

พื้นที่ 1 ไร่ ใช้เมล็ดพันธุ์กี่เมล็ด

สำหรับกัญชงสายพันธุ์นี้ เราแนะนำให้ปลูกเป็นแถว แต่ละแถวห่างกัน 1.2 เมตร และแต่ละต้นให้ปลูกห่างกัน 1 เมตร วัดจากโคนต้น ซึ่งระยะห่างขนาดนี้มากพอให้กัญชงได้มีพื้นที่สำหรับแตกพุ่ม


พื้นที่ 1 ไร่ ต้องใช้เมล็ดพันธุ์ประมาณ 1300 เมล็ด ถ้าต้องการซื้อเมล็ดพันธุ์จากทางร้าน เราแนะนำให้ซื้อเผื่อประมาณ 100 เมล็ดต่อไร่


ราคาขายส่งจากยุโรป*

๐๐๐ เมล็ด: ๑๒๗ บาทต่อเมล็ด

๒๐๐๐ เมล็ด: ๑๒๕ บาทต่อเมล็ด

๕๐๐๐ เมล็ด: ๑๐๐ บาทต่อเมล็ด

๐๐๐๐ เมล็ด: ๙๕ บาทต่อเมล็ด

๒๕๐๐๐ เมล็ด: ๙๐ บาทต่อเมล็ด

๕๐๐๐๐ เมล็ด: ๘๕ บาทต่อเมล็ด

๐๐๐๐๐ เมล็ด: ๘๐ บาทต่อเมล็ด

๕๐๐๐๐๐ เมล็ด: บาทต่อเมล็ด

๐๐๐๐๐๐ เมล็ด: ๗๓ บาทต่อเมล็ด

๒๐๐๐๐๐๐ เมล็ด: ๗๒ บาทต่อเมล็ด


*ราคายังไม่รวมค่าใบรับรองสุขอนามัยพืช** ประมาณ ๕๐๐๐-๐๐๐๐ บาท

**ถ้าซื้อมากกว่า ๐๐๐๐ เมล็ด ฟรีค่าใบรับรองสุขอนามัยพืช


สำหรับบริษัทที่ต้องการนำเข้าเมล็ดพันธุ์จำนวนมาก

ติดต่อเพื่อสั่งซื้อสินค้า

อีเมล์: info@growhemp.shop

เฟซบุ๊คเพจ: www.facebook.com/GrowHempShop

ไลน์ไอดี: medibis

Whatapp: 004553618090