ACDC/SOUR TSUNAMI 2 (ซีบีดี < 28%, ทีเอชซี < 0.51%)

อัพเดตเมื่อ: มี.ค. 11เมล็ดพันธุ์กัญชงให้สาร CBD สูง THC ต่ำ สายพันธุ์ ACDC/SOUR TSUNAMI 2 จากประเทศสเปน เพศ: เมียทุกเมล็ด จากประเทศ: เสปน ชนิดของเมล็ดพันธุ์: CBD/CBG เพศ: เมีย ระยะเวลาออกดอก: 70 วัน ระยะเวลาปลูกและระยะเวลาออกดอก: 150 วัน ผลผลิตที่ได้เมื่อปลูกกลางแจ้ง: 1000 กรัม ต่อต้นผลผลิตที่ได้เมื่อปลูกในโรงเรือน: 450 กรัมต่อตารางเมตร ผลผลิตต่อไร่: ประมาณ 480 กิโลกรัม

เปอร์เซ็นต์สารแคนนาบินอยด์ CBD: < 28% THC: < 0.51% CBG: 0.37 - 0.50% CBN: N/C CBC: 0.20 - 0.35%


คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด CoA


ราคา

1,000 เมล็ด 128 บาท/เมล็ด

10,000 เมล็ด 85 บาท/เมล็ด

50,000 เมล็ด 65 บาท/เมล็ด

100,000 เมล็ด 60 บาท/เมล็ด

500,000 เมล็ด 55 บาท/เมล็ด


* ราคารวมค่าขนส่งแล้ว

** ระยะเวลาส่ง 15-30 วันทำการ

***ราคายังไม่รวมค่าใบรับรองสุขอนามัยพืช 15,000 บาท ซื้อ 50000 เมล็ดขึ้นไป ฟรีค่าใบรับรอบสุขอนามัยพืช

**** จ่ายเต็มจำนวนก่อนดำเนินการขอใบรับรองสุขอนามัยพืช


หมายเหตุ 1. เปอร์เซ็นต์ของสารซีบีดีที่ได้ขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง เช่น สภาพแวดล้อม และวิธีการปลูก รวมทั้งการให้น้ำ และปุ๋ย 2. ปริมาณสารทีเอชซีที่ได้ขึ้นกับเทคนิคการปลูกและระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว ปริมาณสารทีเอชซีจะเพิ่มขึ้นตามอายุของพืช

ติดต่อเพื่อสั่งสินค้า อีเมล์: info@growhemp.shop เฟซบุ๊คเพจ: www.facebook.com/GrowHempShop ไลน์ไอดี: medibis Whatapp: 004553618090

©2020 by Medibis Europe ApS| info@growhemp.shop| line ID: medibis